Atatürk

Atatürk
Atatürküm

Ben Mustafa Kemal'im

Ben Mustafa Kemal'im
Ben Mustafa Kemal'im

20 Mart 2011 Pazar

Ata'nın vasiyeti delik deşik edildi!..

Ata'nın vasiyeti delik deşik

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin kiracıları, protokollere ve sözleşmelere uymayarak kiraladıkları alanları sürekli genişletti ve haksız kazanç sağladı.
TBMM KİT Komisyonu’nda bugün görüşülecek Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile ilgili Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporuna göre, Gazi Üniversitesi’ne satışı yapılan 132 dönümlük arazinin bedelleri iki şirket tarafından ödenerek, bu arazilere tahsis amaçlarına aykırı şekilde konut inşaatı yapılmak istendiği ortaya çıktı.

YDK’nin 19 Ocak 2010 tarihinde kabul ettiği “AOÇ 2008 Yılı Raporu”nda şu tespitlere yer verildi.

“AOÇ’nin 89.5 dönümlük taşınmazı kiraya verilmiştir. Bu kiralamaların önemli bir bölümünün AOÇ’nin Atatürk’ün vasiyet mektubunda belirttiği amaçlara uygun olmadığı gibi, AOÇ Müdürlüğü’nün gelir yönünden de menfaatına uygun yapılmamış olduğu veya çok düşük kira bedeli kullanıldığı görülmüştür. Bazı kiracıların ödedikleri kira tutarları günlük bedellerinin çok altında kalmıştır. Kiralanan taşınmazlara ait protokollerde bazı kiracıların arsa ve kapalı alan genişliği ile fiili kullanılan arsa ve kapalı alan genişliği farklı görünmekte veya protokoldeki alanlar fiili durumla örtüşmemektedir. Müdürlüğün önünü almakta zorlandığı ve en çok uğraştığı sorunlardan biri, sözleşmelerdeki hükümlere rağmen kiracıların kiraladıkları açık ve kapalı alanları sürekli genişletme eğilimleri ve bu suretle lehlerine haksız kazanç sağlama girişimleridir. Kiracılarla ilgili sorunlardan biri de inşaat, tesis ve işgal suretiyle açık alanların genişletilmesine ilişkin tasarrufları ve AOÇ arazisinin birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olmasına rağmen müdürlüğe bildirilmeden kapalı alan yapmalarıdır.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, anıları, fotoğrafları, nutukları, mektupları, devrimleri