Atatürk

Atatürk
Atatürküm

Ben Mustafa Kemal'im

Ben Mustafa Kemal'im
Ben Mustafa Kemal'im

24 Kasım 2011 Perşembe

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve maddeleri

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve maddeleri

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının nedenleri
(Ateşkes antlaşmasının imzalanmasında etkili olan konular)

- Yunanistan’ın Türk ordusu karşısında kesin olarak yenilgiye uğraması
- İngiliz kamuoyunun sonu belirsiz bir savaş istememesi
- İngiltere’nin Türkiye ile yeni bir savaş olasılığı karşısında yalnız kalması
- Fransa ve İtalya’nın Türkiye ile yeniden bir savaşa girmek istemeyişi
- Mustafa Kemal’in barışçı diplomatik girişimleri
- Rusya’nın Boğazlar üzerinde olası bir savaşta Türkiye’yi destekleyeceğini dünyaya ilan etmesi

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Ateşkes görüşmeleri için Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Mudanya’da bir araya geldiler. TBMM, ateşkes görüşmelerine Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) başkanlığında bir heyet gönderdi.

Yunan temsilcileri Mudanya’ya gelmiş ancak, yakındaki bir gemiden yazılı olarak arada bir düşüncelerini iletmiştir. Dolayısıyla Yunanistan ateşkes görüşmelerine katılmamış, görüşmelerde Yunanistan’ı İngiltere temsil etmiştir.

Görüşmelerin ağırlık noktasını İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya’nın Türklere teslimi konuları oluşturmuştur. İlke olarak bu yurt topraklarının Türk olduğu kabul edilmiştir.

Uzun görüşmelerin sonucunda, alınan kararlar doğrultusunda 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri

- 14-15 Ekim gecesinden başlayarak Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar durdurulacaktır.
- Yunanlılar Doğu Trakya’yı Meriç nehrinin sol kıyısına kadar 15 gün içinde boşaltacak ve bir ay sonra bu bölge Türk memurlara teslim edilecektir.
- Barış yapılıncaya kadar her türlü karışıklığın önlenmesi için Meriç’in sağ kıyısında İtilaf Devletleri’nin askerleri bulunacaktır.
- Barış anlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Çanakkale ve Kocaeli yarımadasında belirtilen çizgide duracak, Doğu Trakya’ya asker geçirmeyecektir.
- Barışın sağlanmasına kadar TBMM Hükümeti 8000 jandarma erini Doğu Trakya’da tutabilecektir.
- Boğazlar ve İstanbul TBMM Hükümeti’nin yönetimine bırakılacaktır.
- Anlaşma Devletleri barış anlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, anıları, fotoğrafları, nutukları, mektupları, devrimleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, anıları, fotoğrafları, nutukları, mektupları, devrimleri