Atatürk

Atatürk
Atatürküm

Ben Mustafa Kemal'im

Ben Mustafa Kemal'im
Ben Mustafa Kemal'im

3 Kasım 2015 Salı

Atatürk Hakkında Sınavda Gelebilecek önemli bilgiler

atatürk konulu
Atatürk Hakkında Sınavda Gelebilecek önemli bilgiler

1-Mustafa Kemal’in sol gözünü kaybettiği savaş Trablusgarp (Libya) savaşıdır. İtalyanların uçaktan attığı bombanın patlamasıyla fırlayan yanmış kireç taşı sol gözüne gelmiştir. 1 ay hastanede yatmıştır.
2- Atatürk 1937’de İsmet İnönü hükümetini Hatay meselesi yüzünden KURUN gazetesinde ASIM US takma adıyla yazdığı makaleler ile eleştirmiştir.
3-Mustafa Kemal, Trablusgarp savaşına GAZETECİ ŞERİF takma adı ile gitmiştir. Tanin gazetesi muhabiri olarak gitti.  Trablusgarp, Mustafa Kemal’in emperyalizme, sömürgeye karşı ilk mücadelesidir. (İtalya)
4-Mustafa Kemal Atatürk ile ilk röportajı yaparak onu basın dünyasına tanıtan kişi Ruşen Eşref Ünaydın.
5) 1.Dünya savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofya ataşemilitarlığı görevinde bulunuyordu.(Bulgaristan)
6)Atatürk’ün hastalığı 1937 başlarında ağırlaşmış, 1938’de ise şiddetlenmiştir. 29 Ekim 1938 günü Cumhuriyet’in 15.yılı kutlamalarına katılamadı. Türk ordusuna ithafen yazdığı konuşmayı Atatürk döneminin son başbakanı olan Celal Bayar okudu.
7) Atatürk’ün cenaze namazını Şerafettin Yaltkaya kıldırmıştır.
8)Atatürk öldükten sonra yerine 1 günlüğüne cumhurbaşkanlığı yapan, aynı zamanda Atatürk dönemi son meclis başkanı olan isim Abdülhalik Renda.
9) Atatürk dönemi başbakanları:
-İsmet İnönü
-Ali Fethi Okyar
-Celal Bayar
10) 1934’te Atatürk’ü NOBEL BARIŞ ödülüne aday gösteren ülke Yunanistan (Venizelos)
11)Atatürk Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. İlk kabri Etnoğrafya Müzesidir. 1953’te Adnan Menderes hükümeti döneminde ise Anıtkabir’e taşınmıştır naaşı.
12) Ankara Zafer anıtı: 1927’de dikilmiştir. Dönemin Yeni Gün gazetesi sahibi Yunus Nadi’nin öncülüğünde Atatürk’e anıt dikilmesi için bir proje yarışması başladı. Kazanan ve Ankara’ya Atatürk heykelini diken isim: Heinrich Krippel.
13) Atatürk’ün etkilendiği yabancı düşünürler:
-Montesqui (Kanunların Ruhu)
-Jan Jack Rousse (Toplum Sözleşmesi, Emile)
-Voltaire (Felsefe Sözlüğü )
Bu üç isim de Fransız İhtilali öncülerindendir.
14)Atatürk döneminde sadece Antep’e (Gazi) unvanı verilmiştir. (1921)
Maraş’a kahraman unvanı 1973’te
Urfa’ya Şanlı unvanı ise 1984’te verildi.
15) Atatürk şapkayı ilk olarak Kastamonu’da tanıtmış ve orada takmıştır.
15) Atatürk, askerlik görevinden Amasya genelgesi sonrası; Erzurum Kongresi öncesi istifa etmiştir.
16) Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresinin toplanmasında etkisi yoktur. Sivil olarak Rauf Orbay ile birlikte kongreye katıldı. Delege olmadıkları için Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu istifa ederek bu iki isme yer açtılar.
17) Atatürk’ün doğum yeri olan Selanik Balkan Savaşlarında kaybedilmiştir.
18)Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu il GAZİANTEP. Belediye Başkanı Hamdi Kutlar, Atatürk’e ‘Hemşerilik belgesi’ takdim etmiştir.
19) Atatürk’ün 1905’te Şam’da kurduğu cemiyet: VATAN ve HÜRRİYET.
20) Atatürk’ün Ali Fethi Okyar ile birlikte yayımladığı gazetenin adı MİNBER. (Mondros’tan sonra 1918’de) Tevfik Paşa hükümetini hedef alan neşriyat yayınlandı.
21) Atatürk’ün yazdığı NUTUK hakkında:
-1919-1927 arası gelişmeleri anlatır.
-19 Mayıs 1919’da Samsuna çıktım, cümlesi ile başlar. Kitabın son sayfasında Gençliğe Hitabe yer alır.
-NUTUK’un gelirleri Türk Hava Kurumuna bırakılmıştır.
-NUTUK, CHP’nin 2. Kongresinde 1927’de okundu.
-NUTUK ilk kez Türk Tayyare Cemiyeti tarafından basılmıştır.
-NUTUK’un Latin harfleriyle ilk basımı 1934.
22) Atatürk Lozan’a giden İsmet İnönü ekibine 2 konuda taviz verilmemesini istedi: Ermeni Yurdu, kapitülasyon.
Not: Ermeni yurdu başka bir şeydir Ermeni soykırımı iddiaları başka bir şeydir.
23)Atatürk, Sakarya savaşı sonrası ‘gazi ve mareşal’ unvanını almıştır.
24)Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı olay 31 Mart olayının (1909) bastırılmasında kurmay olarak görev yapmasıdır.
25)Atatürk tarafından desteklenen dil teorisi: GÜNEŞ DİL TEORİSİ: Buna göre en eski dil Sümercedir. Türkçe ile Sümerce arasında onlarca kelimede ses benzerliği vardır. Öyleyse Türkçe de dünyanın en eski dillerindendir görüşü.
26)Atatürk döneminde Yunanistan ile yaşanan tek sorun Nüfus Mübadelesi (Etabli).
Ege Adaları, fır hattı, Kıbrıs, kıta sahanlığı gibi sorunlar 1954 sonrası sorunlarıdır.
27)Atatürk ile İsmet İnönü’nün arasını açan olay Nyon Konferansı. İtalya yayılmacılığına karşı Türkiye İngiltere’nin yanında mücadele edecek maddesi İnönü ve meclis tarafından kabul edildi.
28) Atatürk 1881-1938 arasında yaşadı. Öyleyse Atatürk doğduğunda tahtta 2.Abdülhamit vardı, 5.Mehmet Reşat ve 6.Mehmet Vahdettin, Atatürk’ün yaşadığı dönemde padişah olan isimlerdir.
29) Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım 1923’te İzmir’de vefat etmiştir.
30)Atatürk 4 kez cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.
31) Milli şef olarak İsmet İnönü tanınır. Atatürk ise 1939’de CHP tarafından ‘EBEDİ ŞEF’ ilan edilmiştir.
32) Atatürk dönemi ilk özel banka: İŞ BANKASI (1924)
Atatürk döneminde açılan son banka DENİZBANK (1937)
Atatürk döneminde faaliyete geçen son banka HALKBANK. (Bu banka 1933 de kurulmasına rağmen 1938’de faal hale gelir.)
33) MEB İnkılap tarihi kitabındaki bir bilgi: Atatürk, Namık Kemal için : Türk milletinin yıllardan beri beklediği sesti’ demiştir.
34) 1910’da Fransa’da Piccardie Manevralarına katılır. Burada şapka inkılabının fikir safhası oluşur. Avrupalıların, fes giyilmesini gericilik olarak gördüğünü öğrenir.
35)Atatürk’ün atının adı: SAKARYA
köpeğinin adı: FOX.
36)Atatürk 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesinde Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri almıştır.
37) 2014’te hayatını kaybeden yazar ANDREW MANGO’nun Atatürk hakkındaki kitabının adı: Modern Türkiye’nin Kurucusu/Atatürk
38) Atatürk, 1.Dünya savaşının sonlarına doğru veliaht Vahdettin’in danışmanlığını yapmıştır.
39)ATATÜRK eserleri
-Nutuk (Büyük Söylev)
-Atatürk’ten Mektuplar,
-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
-Atatürk’ün Hatıra Defteri,
-Arıburnu Muharebeleri Raporu,
– Karlsbad Hatıraları,
-Geometri,
-Medeni Bilgiler, (Afet İnan tarafından yayımlandı) 
-Bölüğün Muharebe Eğitimi,
-Takımın Muharebe Eğitimi
– Taktik Tatbikat Gezisi, Taktik Meselelerin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler,
-Cumalı Ordugahı,
-Zabit ve Kumandan İle Hasbihal
-Liselerde okutulması için tarih kitabı
40) Sırasıyla Atatürk’ün gittiği okullar, şehirleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
– Mahalle Mektebi (Selanik)
– Şemsi Efendi Okulu (Selanik)
– Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
– Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895 ( Selanik)
– Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899 (Manastır Şehri Makedonya)
– Harp Okulu: 13 Mart 1899 – 10 Şubat 1902 (İstanbul)
– Harp Akademisi: 1902 – 11 Ocak 1905 (İstanbul)
41)Atatürk döneminde belli olan son sınır: IRAK (musul) sınırıdır. Hatay’ın ana vatana katılışı Atatürk sonrası gelişmedir.
42) 1923-38 arası dönemde genelkurmay başkanlığı görevini yürüten aynı zamanda Atatürk’ten sonra mareşal unvanını alan isim olan Fevzi Çakmak.
43) Atatürk Oratoryosu’nun bestecisi Nevit Kodallı’dır.
44)UNESCO doğumunun 100. yılında 1981’de Atatürk yılı ilan etmiştir.
45)Ülkemizde 10-16 Kasım Atatürk haftasıdır.
46)Atatürk’ün Osmanlı Devleti adına yürüttüğü son resmi görev: 9.ordu müfettişliği.
47)Atatürk’ü Koruma Kanunu Adnan Menderes başbakanlığı döneminde çıkmıştır.
48) Can Dündar’ın , Atatürk’ü anlattığı belgeselinin adı: ‘MUSTAFA’
49) Noel Fissenger: 1938’de Atatürk’ün hastalığını teşhis ve tedavi etmek için gelen doktor. Atatürk’ün hastalığına ilk teşhisi koyan kişi ise Nihat Reşet Belger. (1937 Yalova gezisinde)
50)Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabirin mimarları:
-Emin Onat
-Orhan Arda
51)Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis’i alınca (Kafkas Cephesi) kendisine altın kılıçlı imtiyaz madalyası verildi.
52)Atatürk, Kemal ismini hangi okulda aldı?
cevap: Selanik Askeri Rüştiyesi
53)Osmanlı 1897 Yunan savaşında iken Mustafa Kemal savaşa katılmak istemiş fakat izin alamamıştır. Mustafa Kemal bu savaş başladığında hangi okulda öğrenim görüyordu?
cevap: Manastır Askeri İdadisi.
54)Mustafa Kemal’in okuduğu okullar bugün hangi ülkededir?
cevap: Yunanistan, Makedonya, Türkiye.
55)Mustafa Kemal askeri okuldan hangi rütbe ile mezun olarak ilk görev yeri Şam’a gitmiştir?
cevap: Kurmay yüzbaşı.
56)Atatürk’ün 1.Dünya savaşı sonlarında hastalığı sebebiyle gittiği Karlsbad şehri Avusturya’dadır.
57)Kemal Arıburnu’ya göre Atatürk’e ‘Kemal’ adı ile hitap edebilen tek kişi SCF genel sekreteri Nuri Conker’dir.
58)M. Kemal, Ali Fethi Bey’e fırka kurması (Serbest Cumhuriyet Fırkası) fikrini ve ricasını Yalova’da söylüyor. Kardeşi Makbule Hanım’ı bu partinin içine sokuyor.
59)
Mustafa Kemal’in ölümünden sonra ABD başkanı Roosevelt:
Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli
arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.
demiştir.
60)1908’de Mustafa Kemal, Selanik – Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliği görevi de yaptı.
61)31 Mart vakasında Hareket ordusunun İstanbul halkına hitaben okunan bildiriyi Mustafa Kemal hazırlamıştır.
62)Atatürk’ün sağlığında yayımlanan ilk biyografi H.C. Amstrong-Bozkurt.
63)Türkiye’nin Kalbi Ankara adlı belgesel :
Atatürk’ün isteği üzerine cumhuriyetin 10. yılı nedeniyle SSCBli Sergey Yutkeviç tarafından hazırlanan belgesel. Belgesel cumhuriyetin ilk yıllarını anlatıyor.
64) Atatürk, Kuvayı Milliye için şunu demiştir:’
Kuvayı Milliye, namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu kurtaramazsa hiç olmazsa intihara yarar.’
65)
Mustafa Kemal son Osmanlı mebusan meclisine Erzurum milletvekili olarak girdi.
Mustafa Kemal 1.TBMM’de Ankara’dan vekil seçildi.
66) Atatürk’ün okuduğu son kitap: Belleten
67)İleri gazetesi: Atatürk’ün isimsiz yazılarının yayımlandığı gazete. Kurucusu Celal Nuri. Gazete 1919’a kadar Ati ismiyle yayımlandı.
68) Atatürk’ün hayatının son yıllarında kullandığı ve birçok devlet adamını ağırladığı yatının adı Savarona.
69)M. Kemal’e hazırlanan ilk suikast girişimi 1919’da Ankara’da Todori isimli bir rumun önderliğindeki Pontuşçuların girişimidir.
70)Atatürk, Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurma fikrini Yalova’da açmıştır.
71)Atatürk’ün doktorları:
-Refik Saydam
-Neşet Ömer İrdelp
-Asım Arar
-Dr. Krus
-Dr. Von Romberg
-Noel Fissenger
-Prof. Marchionini
-Nihat Reşat Belger
-Prof Epinger
-Prof Von Bergmann
-Mim Kemal Öke
-Kamil Berk

72)Atatürk, Erzurum Sivas, Pozantı ve Afyon kongrelerine katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, anıları, fotoğrafları, nutukları, mektupları, devrimleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, anıları, fotoğrafları, nutukları, mektupları, devrimleri